Chwe gair i gall ni ar gyfer llwyddo gyda busnes newydd

   • Agor cyfrif banc ar wahân ar gyfer eich busnes a chadw cofnodion o’r holl incwm a gwariant o’r dechrau un.
   • Ystyried sut medrwch wella pob agwedd ar eich busnes drwy’r amser, yn enwedig trwy wrando ar eich cwsmeriaid. Byddwch yn synnu pa mor onest yw pobl pan fyddwch yn gofyn sut medrwch wella eich gwasanaeth.
   • Peidiwch byth â stopio gwneud ymchwil i’ch marchnad. A yw eich Pwynt Gwerthu Unigryw chi yn unigryw o hyd? Mae eich USP yn eich gosod chi a’ch busnes ar wahân. Yn syml, dyma pam y mae cwsmeriaid yn prynu gennych chi yn hytrach na chan eraill.
   • Darparu’r gwasanaeth cwsmeriaid gorau posibl. Dylech bob amser drin cwynion gan gwsmeriaid o ddifrif – a datrys unrhyw broblem.
   • Meithrin eich rhwydwaith – cael hyd i ffrindiau, aelodau o’ch teulu a chysylltiadau a fedr eich helpu mewn agweddau penodol o’r busnes, megis cadw’r llyfrau, ffotograffiaeth, dylunio gwe a chysylltiadau â’r wasg.
   • Arloesi drwy’r amser – rhoi cynnig ar syniadau newydd, manteisio ar gyfleoedd, cael pobl greadigol o’ch cwmpas i barhau i ddatblygu a meithrin eich busnes.