Camau i ddechrau

Gall mentro ar eich liwt eich hun fod yn gyffrous, a gall dalu, ond gall hefyd fod yn risg. Mae traean o fusnesau newydd yn y DU yn methu yn y flwyddyn gyntaf. Ond, mae dwy ran o dair yn llwyddo, gydag ymchwil yn dangos bod y sawl sy’n chwilio am gymorth wrth gychwyn yn fwy tebygol o lwyddo. Felly beth fedrwch ei wneud i wella’r ods?

Cyn dechrau unrhyw beth, cymerwch amser i feddwl yn drwyadl a chynllunio eich menter.

Beth yw eich syniad busnes?

Gwneud ymchwil i’r farchnad 

Ysgrifennu cynllun busnes

Ariannu eich busnes

Cymryd y cam