Cymryd y cam

Unwaith y bydd popeth yn ei le, cymerwch y cam a gwnewch iddo ddigwydd – byddwch yn dysgu’r sgiliau ac yn datblygu’r rhwydwaith ar y ffordd. Mae llawer o gymorth ar gael i fusnesau yng Nghymru; mae’r hyfforddiant a’r cymorth sydd ar gael am ddim yn addas i bawb, pa bynnag gam mae eich busnes wedi ei gyrraedd.

Gall cynllunio a rhedeg busnes newydd deimlo’n llethol ar adegau gan fod cymaint i’w ystyried, ond yma yng Nghymru mae digon o hyfforddiant a chymorth am ddim i fusnesau newydd a rhai sydd wedi cychwyn eisoes, gan gynnwys ysgrifennu eich cynllun busnes. Mae Busnes Cymru yn fan cychwyn rhagorol www.businesswales.gov.wales ynghyd â’r cysylltiadau Cymorth Busnes yn eich Awdurdod Lleol.