Beth yw eich syniad busnes?

Beth yw eich syniad? Beth mae’n ei wneud? Pa broblem mae’n ei goresgyn neu ba angen mae’n ei diwallu? Mae angen i chi benderfynu ar hyn ar y dechrau a pharhau i fireinio’r syniad wrth i chi fynd yn eich blaen. 

Os ydych wrth eich bodd gyda’r syniad o redeg eich busnes eich hun ond nid yw’r syniad gennych eto – dechreuwch trwy feddwl am eich sgiliau a’ch diddordebau, sgwrsiwch â ffrindiau a theulu, dechreuwch chwilio am fylchau yn y farchnad neu ystyriwch gydweithio ag eraill.