Ysgrifennu cynllun busnes

Nid oes angen cynllun busnes ar gyfer sicrhau cyllid ar ddechrau busnes yn unig; bydd hefyd yn hanfodol i’ch helpu i reoli eich busnes yn effeithiol. Gall cynllun nodi senarios gwahanol yn y dyfodol a phennu nodau ac amcanion penodol, ynghyd â’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni’r amcanion hyn. Heb bennu amcanion, sut medrwch fesur os ydych wedi bod yn llwyddiannus?

Mae digon o offerynnau ar gael arlein i wneud ysgrifennu cynllun yn haws, gan eich tywys drwy’r broses gam wrth gam. Mae pecyn cynllun busnes Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cael ei ddefnyddio’n eang.

.