Resources and Links

Busnes Cymru: Dechrau a Chynllunio Busnes

Gyrfar Cymru: Sefydlu eich busnes eich hun

Banc Datblygu Cymru : Dechrau busnes

 Federation of Small Businesses  

Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru

Menter Ymddiriedolaeth y Tywysog 

Dechrau busnes o’r cartref 

Economi a Mentergarwch Torfaen 

Prifysgol De Cymru (Entrepreneuriaeth)