TEDS Video

 

 

 TED yw perchennog y fideo a ganlyn. Mae TED.com yn fudiad dielw sydd wedi ymrwymo i ledaenu syniadau.

Paul Tasner: Sut Ddechreuais fel Mentrwr yn 66