Prifysgol De Cymru yn cefnogi entrepreneuriaeth

Er mwyn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd ag uchelgeisiau entrepreneuraidd ym Mhrifysgol De Cymru, mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynnig cefnogaeth arbenigol drwy'r Tîm Mentrau Myfyrwyr. P'un a ydych yn ystyried gwaith llawrydd neu ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd, gall myfyrwyr gael mynediad at fentora un i un,  gweithdai rhyngweithiol, rhwydweithio, cystadlaethau a chyfleoedd ariannu.

Syniadau Mawr Cymru, sy'n cynnig cefnogaeth i'r rhai dan 25 oed ac unedau hybu busnes fel Welsh Ice ac Entrepreneurial spark.

BID (Bright Ideas Den), a gynhelir bob chwarter, ac sydd wedi caniatáu i gannoedd o fyfyrwyr gyflwyno eu syniadau, ennill adborth gwerthfawr a chyllid gwerth £40,000 yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf.

Ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd, cynhelir Academi Gweithwyr Llawrydd PDC, gwersyll wythnos o hyd a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr i drawsnewid eu syniadau i greu eu busnesau eu hunain.

I ddathlu'r graddedigion sydd wedi dechrau busnesau llwyddiannus ac yn eu rhedeg yn llwyddiannus erbyn hyn, mae gan Wobrau Alumni PDC gategorïau sy'n cydnabod ac yn proffilio'r amrywiaeth o Entrepreneuriaid Cychwynnol a Llwyddiannus ar draws y byd.

Mae'r Gyfnewidfa yn siop un stop ar gyfer busnesau sy'n dymuno manteisio ar y dalent yn y Brifysgol, gan ddarparu cyngor ar gymorth busnes a'r cyfle i fod yn rhan o rwydwaith cymorth ehangach. Mae hefyd yn galluogi myfyrwyr i ennill profiad gwerthfawr ym mywyd go iawn drwy weithio ar brosiectau byw yn y diwydiant.

I gael gwybod mwy ynghylch sut y gallai eich busnes chi elwa ar gael mynediad i Gyfnewidfa PDC, ewch i www.uswexchange.co.uk. Gallwch hefyd e-bostio uswexchange@southwales.ac.uk neu ffonio 01443 482 266.