Prifysgol De Cymru yn cefnogi entrepreneuriaeth

Er mwyn cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd ag uchelgeisiau entrepreneuraidd ym Mhrifysgol De Cymru, mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn cynnig cefnogaeth arbenigol drwy'r Tîm Mentrau Myfyrwyr. P'un a ydych yn ystyried gwaith llawrydd neu ddatblygu cynnyrch neu wasanaeth newydd, gall myfyrwyr gael mynediad at fentora un i un,  gweithdai rhyngweithiol, rhwydweithio, cystadlaethau a chyfleoedd ariannu.

Syniadau Mawr Cymru, sy'n cynnig cefnogaeth i'r rhai dan 25 oed ac unedau hybu busnes fel Welsh Ice ac Entrepreneurial spark.

BID (Bright Ideas Den), Mae'r cyllid ar gael i fyfyrwyr presennol a graddedigion hyd at 3 blynedd o Brifysgol De Cymru.

Ar ddiwedd pob blwyddyn academaidd, cynhelir Academi Gweithwyr Llawrydd PDC, gwersyll wythnos o hyd a gynlluniwyd i helpu myfyrwyr i drawsnewid eu syniadau i greu eu busnesau eu hunain.

I ddathlu'r graddedigion sydd wedi dechrau busnesau llwyddiannus ac yn eu rhedeg yn llwyddiannus erbyn hyn, mae gan Wobrau Alumni PDC gategorïau sy'n cydnabod ac yn proffilio'r amrywiaeth o Entrepreneuriaid Cychwynnol a Llwyddiannus ar draws y byd.

Mae'r Gyfnewidfa yn siop un stop ar gyfer busnesau sy'n dymuno manteisio ar y dalent yn y Brifysgol, gan ddarparu cyngor ar gymorth busnes a'r cyfle i fod yn rhan o rwydwaith cymorth ehangach. Mae hefyd yn galluogi myfyrwyr i ennill profiad gwerthfawr ym mywyd go iawn drwy weithio ar brosiectau byw yn y diwydiant.

I gael gwybod mwy ynghylch sut y gallai eich busnes chi elwa ar gael mynediad i Gyfnewidfa PDC, ewch i www.uswexchange.co.uk. Gallwch hefyd e-bostio uswexchange@southwales.ac.uk neu ffonio 01443 482 266.