Egin Dechnoleg

Mae’n hysbys ddigon bod egin dechnolegau’n aflonyddol, ond yr hyn sy’n llai hysbys yw cyfradd                esbonyddol newid datblygiad; cyfradd newid sy’n arwain at don newydd o dechnolegau hynod o rymus. Felly beth yn union yw’r technolegau yma?  Sut allan nhw effeithio ar eich busnes?  A sut gallwch droi'r aflonyddwch i’ch budd chi?

Yn yr erthygl hon rydym yn mynd i edrych i mewn i’r hyn a alwyd gan PwC “yr wyth hanfodol”; wyth o dechnolegau sydd ar y blaen o ran egin dechnolegau, sef:

  • Rhyngrwyd Pethau  
  • Dysgu Peiriannau  
  • Roboteg
  • Argraffu 3D
  • Realiti Estynedig
  • Realiti Rhithiol
  • Blockchain
  • Meddyginiaeth Adnewyddol a Phersonoledig

Un peth i sylwi arno yw bod y technolegau yma, fel bacwn ac wy, yn cyd-fynd.  

Nod Rhyngrwyd Pethau yw cael ein dyfeisiau i gyd i siarad â’i gilydd; dychmygwch eich car yn dweud wrth eich tŷ i gynnau’r golau a’r ffwrn wrth i chi deithio’n ôl o’r swyddfa. Mae Dysgu Peirianneg yn ychwanegu elfen o ddeallusrwydd i gyfrifiaduron, felly cyfunwch y ddau ac mae gennych chi systemau sy’n dysgu o’r hyn yr ydych chi’n gwneud.  Defnyddiwch y mecatroneg sydd wedi gwella ac sydd wedi rhoi hwb i’r diwydiant Roboteg, ac mae gyda ni ddiwydiannau wedi eu hawtomeiddio’n llawn. Dychmygwch ffatri sy’n ail-gyflunio’i hun ar gyfer bob rhediad cynhyrchiad, hyd yn oed os nad yw wedi creu’r cynnyrch yna o’r blaen. A chyda dulliau cynhyrchu fel argraffu 3D, bydd hynny hyd yn oed yn haws.  Gall argraffwyr 3D weithio nawr gyda deunydd mor amrywiol ag aloiau metel o safon awyrfodol, gwydr a chrochenwaith, hyd yn oed siocled a saws coch. Hefyd, mae gwaith diweddar gan MIT wedi cynyddu’r cyflymder argraffu gymaint â deg gwaith yn fwy.

Mae Realiti Rhithiol wedi gweld llawer o ddefnydd fel caledwedd gemau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, o gemau pyslau at ddal crymgledd, ond mae ganddo fuddion gwirioneddol pan y’i defnyddir fel dyfais wrth y pwynt gwerthiant; yn caniatáu i’r cwsmer weld yr hyn maen nhw’n prynu a hyd yn oed rhyngweithio gyda’r cynnyrch tra ei fod ond yn fodel digidol rhad. Mae Realiti Estynedig wedi bod yn arafach wrth ddatblygu, ond gyda phob un yn cario ffôn clyfar, mae’n debygol o fod yn fwy aflonyddol hyd yn oed na Realiti Rhithiol; gan gyfuno’r gofod digidol a ffisegol wrth i ddefnyddwyr gyrraedd eu data yn haws ac yn fwy aml.

Bydd Blockchain yn rhoi sail ddiogel, olrheiniadwy, atebol y gellir ei ddefnyddio mewn marchnadoedd ariannol, systemau pleidleisio, Eiddo Deallusol, dilysiad a tharddiad perchnogaeth.  Yn olaf bydd y camau mewn meddygaeth yn galluogi pobl i fod yn fwy iach ac i fyw’n hirach; gan agor marchnadoedd newydd a grwpiau defnyddwyr wrth i dechnolegau meddygol adael yr ysbytai a mynd i mewn i ystafelloedd ymolchi a gwely’r byd.

Felly beth ddylech chi wneud yn eich busnes ynglŷn â’r egin dechnolegau yma? Wel, y peth cyntaf yw nid yr hyn ddylech chi wneud, ond rhywbeth na ddylech chi wneud, peidiwch ag ymlacio.  Mae’r technolegau yma’n mynd i effeithio arnoch chi. Peidiwch â chlymu’ch hunain wrth feddwl bod eich diwydiant yn rhydd o unrhyw ymyrraeth neu osod eich hunain y tu ôl i wal o ddifaterwch.  Os na fyddwch yn cymryd mantais o’r rhain, bydd y rhai sy’n cystadlu yn eich erbyn yn gwneud. Addysgwch eich hun; ar y technolegau newydd yma a’u dylanwad pellgyrhaeddol. Gallan nhw i gyd fod o fudd i’ch busnes mewn rhyw ffordd.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Seamus Ballard-Smith, Cysylltai Ymchwil a Datblygu, CEMET, Cyfadran Peirianneg Gyfrifiadurol, Prifysgol De Cymru, Pontypridd, De Cymru.