Ffederasiwn y Busnesau Bychain (FfBB) : Addunedau Digidol i'r Flwyddyn Newydd

Mae’n ddechrau blwyddyn newydd ac felly ystyriwch wneud addunedau digidol ar gyfer y flwyddyn newydd i’ch gwarchod chi a’ch busnes rhag ymosodiadau seiber a thwyll ar-lein.

Bydd cymryd yr amser i gwblhau rhai o’r camau syml yma yn gwarchod eich busnes trwy gydol y flwyddyn rhag y bygythiadau mwyaf cyffredin ar-lein a gallai arbed miloedd o bunnoedd ac oriau o rwystredigaeth i chi. Mae Action Fraud, canolfan y DU ar gyfer derbyn adroddiadau o dwyll a throsedd seiber wedi dweud bod un o bob pedwar busnes bach yn cael eu heffeithio gan dwyll pob blwyddyn, gydag amcangyfrif o £18.9 billion o gost ar draws yr holl sectorau.

Yn 2018 byddaf yn:

Cyfrineiriau

 • Sicrhau bod fy holl gyfrineiriau yn unigryw ac yn gymhleth
 • Defnyddio dilysiad dau ffactor ar bob cyfrif ble bo hynny’n bosibl
 • Ystyried defnyddio rheolwr cyfrineiriau i storio cyfrineiriau cymhleth

Gwrth-feirws

 • Gosod meddalwedd gwrth-feirws dibynadwy a sicrhau ei fod yn cael ei gadw’n gyfredol
 • Trefnu sganiau rheolaidd o fy nghyfrifiaduron gan fy meddalwedd gwrth-feirws
 • Peidio ag anwybyddu unrhyw negeseuon gan fy meddalwedd gwrth-feirws

Meddalwedd

 • Cadw meddalwedd a systemau gweithredu yn gyfredol ble bo hynny’n bosibl
 • Ystyried uwchraddio dyfeisiau a meddalwedd nad sydd bellach yn derbyn diweddariadau diogelwch
 • Ystyried dadosod meddalwedd nad ydw i angen rhagor
 • Gosod meddalwedd gan gwmnïau dibynadwy yn unig be hynny’n bosibl ac ymchwilio i unrhyw feddalwedd arall cyn ei osod

Pori’r We

 • Osgoi gwefannau anghyfarwydd ble bo hynny’n bosibl
 • Sicrhau bod gwefannau’n defnyddio HTTPS pan eu bod yn trosglwyddo gwybodaeth sensitif
 • Ystyried gosod atalydd hysbysebion gan fod hysbysebion/naid-negeseuon yn gallu cael eu defnyddio i drosglwyddo drwgwedd

 

Di-wifr

 • Sicrhau bod fy rhwydweithiau diwifr yn cael eu diogelu gan gyfrinair gydag amgryptiad WPA2 neu’n gryfach
 • Osgoi defnyddio diwifr cyhoeddus/cymunedol ble bo hynny’n bosibl ac osgoi ei ddefnyddio ar gyfer trosglwyddo data sensitif (fel gwybodaeth mewngofnodi/bancio) ar bob cyfrif

Cadw wrth Gefn

 • Cadw ffeiliau a chyfrifiaduron pwysig wrth gefn yn rheolaidd
 • Ceisio cael mwy nag un arbediad wrth gefn a cheisio storio o leiaf un ohonyn nhw oddi ar y safle
 • Sicrhau bod pob arbediad yn cael eu storio’n ddiogel yn gorfforol (o dan glo) ac yn ddigidol (wedi eu diogelu gan gyfrinair a/neu wedi eu hamgryptio)
 • Gwirio bod fy arbedion yn gweithio trwy ymarfer eu defnyddio i adfer data

Dyfeisiau

 • Sicrhau bod pob cyfrifiadur a dyfais symudol yn cael eu diogelu a’u hamgryptio
 • Cloi dyfeisiau pan na fyddant yn cael eu defnyddio a pheidio â gadael dyfeisiau heb oruchwyliaeth mewn lleoliadau annibynadwy
 • Osgoi gosod cyfryngau cludadwy heb eu cadarnhau (CD/DVD/Gyriad USB) i ddyfeisiau

Darllenwch fwy ar wefan FfBB