TG i Fusnesau

Ein pwnc cyntaf ar gyfer 2018 yw TG i Fusnesau, a fydd yn rhedeg rhwng canol Ionawr a diwedd Chwefror.

I ddechrau’r pwnc yma, rydym yn cyhoeddi erthygl ar Dechnegau Marchnata Digidol

Rydym hefyd wedi comisiynu darnau ar Egin Dechnoleg a Realiti Rhithiol sy’n ardderchog ac yn hanfodol i’w darllen.

Pam nad edrychwch ar Addunedau Digidol Blwyddyn Newydd  y Ffederasiwn Busnesau Bach

Hefyd, mae gennym erthygl ar Cyber Essentials – Paratoi eich systemau TG ar gyfer Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Mynnwch olwg ar yr erthyglau gan Superfast Business Wales ar Sut i ddefnyddio offerynnau amserlennu cyfryngau cymdeithasol at ddibenion busnes a  Pum ffordd rhwydd o ddechrau defnyddio'r Cwmwl ar unwaith

Llawer o ddiolch i’r busnesau a’r cyfundrefnau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn (CEMET, Cyflymu Cymru i Fusnesau, FSB,  b2b IT Services).

Mynychodd nifer o fusnesau Torfaen, ac aelodau Llais Busnes Torfaen, seminar brecwast ar TG ar ddydd Iau 15fed Chwefror 2018 a oedd yn canolbwyntio ar Seibr-droseddu a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Cymerwch olwg ar ein rhestr digwyddiadau ar gyfer digwyddiadau TG eraill.

Ein dewis o fideo TED ar gyfer y pwnc yma yw fideo Julio Gil “Future tech will give the benefits of city life anywhere.”  Sefydliad nid-er-elw sy’n ymroddedig i ledaenu syniadau yw TED.

Ron Griffiths o RPS Technology Solutions yn Springboard yn siarad am opsiynau teleffoni busnes ôl-ISDN