Realiti Rhithiol mewn busnes

Mae disgrifio profiad Realiti Rhithiol (RR) yn anodd; mae’n swrrealaidd ac yn realistig ar yr un pryd, yn frawychus ac yn gyfareddol. Mae amrywiaeth y posibiliadau’n ddiddiwedd, o hofran trwy llong ofod mewn disgyrchiant sero, ymladd robotiaid ar strydoedd dinas, at greu campweithiau allan o amgylchedd cwbl wag. Yr un peth y mae modd ei ddweud yn sicr am RR yw ei bod yn gofiadwy.

Dywedwyd fod RR yn baradwys i’r rheiny sy’n chwarae gemau, ond mae bellach yn cael ei mabwysiadau gan gwmnïau er mwyn ennill blaen cystadleuol yn y farchnad.  P’un ai gwneuthurwyr ceir sy’n rhoi cyfleoedd i gwsmeriaid weld eu ceir heb yr angen i gynhyrchu unrhyw beth yw hyn, neu ddarparwyr hyfforddiant yn rhoi prentisiaid mewn sefyllfaoedd go iawn mewn ffyrdd diogel a chost-effeithiol, neu werthwyr tai yn galluogi darpar brynwyr i weld cartref cyn croesi’r trothwy hyd yn oed, mae busnesau’n cael hyd i ffyrdd arloesol o elwa o’r rhyddid mae RR yn rhoi.

Y prif ddyfeisiau RR maint ystafell, ble gall y defnyddiwr gerdded o gwmpas yn y gofod rhithiol, yw’r HTC Vive a’r Oculus Rift.  Mae’r rhain yn osodiadau caledwedd un pwrpas sy’n rhoi’r tracio symudiad mwyaf effeithiol.  Mae yna hefyd bensetiau cost-effeithiol sy’n defnyddio ffonau symudol. Dyw’r rhain ddim yn tracio symudiad y defnyddiwr ond yn rhoi amgylchedd 360-gradd i edrych o gwmpas.

Felly beth yw’r dyfodol i RR?  Mae’r caledwedd ond megis cychwyn, gydag angen gwelliannau er mwyn iddi gyrraedd y farchnad.  Mae gallu prosesu’n cynyddu trwy’r amser, sy’n tynnu rhai o’r rhwystrau ar gyfer creu bydoedd rhithiol. Yn fyr, mae unrhyw beth yn bosibl mewn RR: yr unig angen yw meddwl yn arloesol.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Craig Stacey , Cysylltai Ymchwil a Datblygu, CEMET, Cyfadran Peirianneg Gyfrifiadurol, Prifysgol De Cymru, Pontypridd, De Cymru.