Capital Valley Plastics: Astudiaeth Achos

Cafodd Capital Valley Plastics ei sylfaenu ym 1987; rydym yn gweithgynhyrchu ffilm a philenni polythen ar gyfer y diwydiant adeiladu. Gan ddechrau gyda rhedeg un llinell gynhyrchu ffilm chwyth yn cynhyrchu pilenni rhag lleithder, mae’r cwmni wedi ehangu’n sylweddol dros y blynyddoedd.

Rydym ar hyn o bryd yn rhedeg pedair llinell ffilm chwyth, gyda phumed yn cael ei gosod ar hyn o bryd, a llinell gastio. Mae ein hamrediad o gynhyrchion hefyd wedi cynyddu’n sylweddol; rydym nawr yn cynhyrchu tri thrwch o bilen gwrth-leithder, cwrs gwrth-leithder, haenau rheoli tarth, haenau amddiffynnol dros dro ac amrediad o bilenni rhwystr nwy a chyrsiau lleithder.

Mae dulliau adeiladu a Safonau Prydeinig yn newid ac yn cael eu diweddaru drwy’r amser; mae hyn yn golygu bod angen i ni wneud newidiadau a datblygu cynhyrchion newydd er mwyn aros yn berthnasol i’n marchnad.

Oherwydd y cynnydd mewn tai aml-lawr sy’n cael eu hadeiladu, rydym wedi datblygu ein cwrs lleithder Perfformiad Uchel Radbar, cwrs lleithder wedi ei beiriannu’n benodol i ymdopi gyda phwysau ychwanegol adeilad aml-lawr. Mae’r cynnydd mewn datblygu tir lle mae nwyon daear megis radon, methan a deuocsid carbon yn bresennol wedi arwain at ddatblygu Rhwystrau Ffoil Radbar Radon, Amber 1 ac Amber 2. Mae’r pilenni manyldeb uchel hyn yn amddiffyn deiliaid y dyfodol rhag peryglon  posibl yn deillio o’r nwyon daear.

Y cynnyrch rydym wedi ei ddatblygu yn fwyaf diweddar yw’r bilen Hydrocarbon Hyblyg Radbar. Dyma’r bilen hydrocarbon gyntaf, a’r unig un o hyd wedi ei hardystio gan y BBA. Arweiniodd y datblygiad hwn ni i ennill y wobr Rhagoriaeth mewn Arloesi yng Ngwobrau Busnes Sir Fynwy 2017.

Mae 2018 wedi gweld ehangu pellach, y tro hwn gydag ailgylchu polythen. Rydym wedi agor cyfleustra 35,000 troedfedd sgwâr ar stad ddiwydiannol Kays a Kears ym Mlaenafon. Rydym ar y ffordd i ailgylchu 9000 tunnell o ddeunydd pecynnu gwastraff polythen eleni, gyda phob gram yn cael ei ddefnyddio i weithgynhyrchu ein pilenni a’n cyrsiau lleithder sydd 100% wedi eu hailgylchu.

Mae’r newidiadau hyn a’r ehangu wedi galluogi i Capital Valley Plastics ennill mwy o’r farchnad flwyddyn ar ôl blwyddyn, i ddiwallu gofynion ein cwsmeriaid a denu cwsmeriaid newydd yn rheolaidd. Rydym yn rhoi arloesi a datblygu cynhyrchion wrth graidd y busnes.