Arloesi mewn Busnes

Yma, cewch hyd i wybodaeth am ein pedwerydd pwnc busnes yn 2018 – Arloesi mewn Busnes.

Darllenwch yr erthygl yma sy’n llawn gwybodaeth ac yn seiliedig ar Feddwl Dylunio Strategol. Mae gan ddylunio rôl allweddol mewn arloesi oherwydd nid yw arloesi dim ond yn canolbwyntio ar dechnoleg yn unig nac yn cael ei yrru gan ymchwil a datblygiad ond yn fwyfwy mae’n ymwneud â gwasanaethau, profiad y defnyddiwr a chymdeithas.

Darllenwch am gwmni o Dorfaen, Capital Valley Plastics, sydd wedi gosod arloesi a datblygiad wrth galon eu busnes.

Mae erthyglau eraill yn cynnwys Cefnogaeth i Arloesi i Fusnesau Bach a Chanolig gan Fusnes Cymru, ac un Astudiaeth Achos a phwnc pwysig Eiddo Deallusol a beth i’w ystyried wrth ddod a chynnyrch at y farchnad.

Bydd cyfweliad gyda pherchnogion y cwmni arobryn o Dorfaen, Solar Buddies, o ddiddordeb i unrhyw un sy’n edrych ar sefydlu busnes arloesol.

Diolch i’r busnesau a’r sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes yma (Busnes Cymru, Capital Valley Plastics,  Indelible IP, PDR, Solar Buddies)

Rydym hefyd wedi gwneud ymchwil i nifer o adnoddau a chyfleoedd sy’n ymwneud ag arloesi.  Mae croeso i chi roi gwybod i ni am eraill y byddwch yn dod ar eu traws a gallwn eu hychwanegu at y wefan hon er lles pawb – danfonwch e-bost at info@southwalesbusiness.co.uk 

Cliciwch yma i weld fideo TED Talk -  Joi Ito: ‘Want to Innovate? Become a Now-ist’.’ Mae TED.com yn sefydliad nid-am-elw sy’n ymrwymedig i ledaenu syniadau.

Edrychwch yma ar wefan Economi a Menter Torfaen i gael hyd i ddigwyddiadau yn ymwneud ag arloesi, gan gynnwys gwobrau a digwyddiad Menywod Torfaen mewn Busnes 2018. Mae’r digwyddiad yma ar agor i fenywod yn Nhorfaen sydd naill ai’n rhedeg eu busnes eu hunain, yn gweithio fel rheolwr mewn busnes neu sy’n edrych ar sefydlu menter.

Os ydych chi am sefydlu busnes yn Nhorfaen neu’n gwybod am rywun a fyddai’n dymuno cefnogaeth gyda’u menter newydd yna cysylltwch â thîm Economi a Mentergarwch Torfaen.