Adnoddau a Chyfleoedd

Busnes Cymru : Syniadau Busnes ac Arloesi

Canolbwyntio ar y gefnogaeth a’r cyllid sy’n gallu helpu busnesau Cymreig i fod yn fwy cystadleuol, cynyddu gwerthiant a chyrraedd marchnadoedd newydd.  Hefyd, mae’n cyhoeddi cylchgrawn Advances sy’n cynnwys newyddion am Wyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg a datblygiadau ar draws Cymru

https://businesswales.gov.wales/innovation/cy

CoInnovate

Digwyddiad blynyddol yng Nghaerdydd gyda’r bwriad o ddod ag arloeswyr amlycaf y byd ynghyd i gydweithio. Bydd y digwyddiad nesaf yn 2019. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru eich diddordeb cliciwch ar y ddolen isod

http://coinnovate.co.uk/coinnovate-2019/

Innovate UK

Asiantaeth ariannu cenedlaethol sy’n gweithredu ar draws y DU ac sy’n buddsoddi mewn gwyddoniaeth ac ymchwil.

Arloesi Cymru

Mae Arloesi Cymru’n nodi 5 thema allweddol y gall arloeswyr yng Nghymru ganolbwyntio arnynt:  

  • gwella cydweithrediad
  • hyrwyddo diwylliant o arloesi
  • rhoi cefnogaeth hyblyg a chyllid ar gyfer arloesi
  • arloesi yn y llywodraeth
  • blaenoriaeth a chreu màs critigol .  

https://gov.wales/topics/science-and-technology/innovation/innovation-wales-strategy/?skip=1&lang=cy

Swyddfa Eiddo Deallusol

Y Swyddfa Eiddo Deallusol yw’r corff sy’n gyfrifol yn llywodraeth y DU am hawliau eiddo deallusol gan gynnwys patentau, dyluniadau, nodau masnach a hawlfraint.

https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office

Nesta

Mae Nesta’n sefydliad arloesi byd-eang sy’n cefnogi syniadau newydd i fynd i’r afael a heriau mawr yr oes

https://www.nesta.org.uk/about-us/