A yw Gweithio'n Fain ar gyfer cwmnïau mawr yn unig?

Na. Tra bod sefydliadau mawr yn gallu buddsoddi adnoddau (pobl) er mwyn adnabod, mesur a dyfeisio ffyrdd newydd o wneud pethau maen nhw’n aml yn gallu cael trafferth wrth weithredu’r canlyniadau. Mae rheolwr busnes bach yn aml yn gwybod ble mae’r problemau. Mae gweithredu ffyrdd newydd o weithio’n gymharol hawdd. Y rhan anodd yw dod o hyd i’r amser a, weithiau, y creadigrwydd i feddwl am ateb.

Yr hyn sy’n helpu rheolwr y busnes bach yn aml yw camu’n ôl ac edrych ar y darlun llawn. Yna meddwl yn greadigol ynglŷn â dewisiadau amgen, herio tybiaethau hir dymor a ‘dyfeisio’ atebion newydd.

Felly cymerwch amser. Clustnodwch ran o’r wythnos (efallai ychydig o oriau pob bore Gwener) a meddyliwch am ran o’ch busnes sy’n achosi pryder i chi. Yna gofynnwch rai cwestiynau syml i chi'ch hun:

  • Beth mae ein cwsmer eisiau mewn gwirionedd?
  • Ydyn ni’n darparu hynny?
  • Ble ydyn ni’n gwastraffu amser, deunydd a sut gallwn ddileu'r gwastraff hynny?
  • Oes angen y stoc yma arnom ni, oes ffordd fwy clyfar o drefnu’n prosesau?
  • Ydy fy nhîm bob amser yn cael eu defnyddio mewn gweithgareddau sy’n ychwanegu gwerth?

Yn fwy aml na pheidio bydd golwg annibynnol ar y busnes yn adnabod gweithgareddau a all gael eu gwella ac yn helpu i weld atebion posibl.