Ai dim ond ar gyfer cwmnïau cynhyrchu mae Gweithio'n Fain?

Na. Er ei fod wedi dechrau gyda Toyota a chynhyrchu ceir mae’r egwyddorion yn berthnasol i bob math o sefydliadau. Mae sefydliadau yn y sector gwasanaeth a dan bwysau rheolaidd i roi gwasanaeth ardderchog i gwsmeriaid, amserau mwy cyflym a mwy o werth i’w cwsmeriaid. Gall Gweithio’n Fain helpu i wneud y mwyaf o’r prosesau cyflenwi gwasanaeth trwy dargedu gwastraff a naill ai ei ddileu’n gyfan gwbl neu symud at gyflwr mwy effeithiol fel rhan o broses o wella parhaol. Mae sefydliadau mawr fel Tesco wedi cofleidio egwyddorion Gweithio’n Fain ers sawl blwyddyn wrth godi safonau gwasanaeth cwsmeriaid a lleihau costau yn y gadwyn gyflenwi.