Gweithio'n Fain

Mae’r erthygl yma’n ystyried beth yw Lean, ei gwreiddiau a sut y gall busnesau a sefydliadau mawr a bach elwa o’r dulliau. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen mwy:

A yw Gweithio’n Fain i fi?

Mae’n bron yn sicr mai ateb yw ie. Os yw eich busnes yn cyflogi nifer o bobl, sy’n gwneud gwahanol dasgau ac sy’n gorfod gweithio fel tîm yna gofynnwch hyn:

‘A allem ni fod yn fwy cynhyrchiol pe baen ni’n trefnu’n hunain mewn ffordd wahanol?’

Synnwyr cyffredin ar waith yw meddwl yn Fain. Pam fyddech chi’n gwneud rhywbeth nad sy’n ychwanegu gwerth neu sy’n creu gwastraff? Efallai mai cael arbenigwr annibynnol ar weithio’n Fain bydd y ffordd fwyaf effeithiol o brocio newid mewn perfformiad. Bydd yr arbenigwr yn dod gydag amrywiaeth o ddulliau i helpu adnabod a mesur gwelliannau posibl. Yn fwy aml na pheidio byddan nhw’n dod â syniadau ac atebion sydd wedi eu profi mewn busnesau eraill – pam chwilio am ateb os oes un ar gael eisoes?