Beth yw Gweithio'n Fain?

Daeth gweithio’n fain i’r amlwg yn niwydiant cynhyrchu Japan.  Ymddangosodd y term yn gyntaf yn 1988 ac mae’n seiliedig ar System Gynhyrchu Toyota. Mae yna ddau agwedd i weithio’n fain:

  • Dileu gwastraff.
  • Gwella ‘llif’ neu ‘lyfndra’ y gwaith.

Gwastraff yw: Gor-gynhyrchu (gwneud neu ddarparu gwasanaethau nad oes eu hangen), Symud Dianghenraid (symudiad gan bobl nad sy’n ychwanegu gwerth at unrhyw gynnyrch neu wasanaeth), Stocrestr (stoc ddiangen neu waith ar y gweill), Diffygion (peidio cael pethau’n iawn y tro cyntaf), Aros (pobl yn aros cyn i waith gyrraedd), Trafnidiaeth (symud nwyddau’n ddiangen), Gor-brosesu (gwneud pethau sydd naill ai’n ddiangen neu nad yw’r cwsmer eisiau).

Bydd gan yr arbenigwr ar weithio’n fain nifer o ddulliau ar gyfer adnabod, mesur a lleihau gwastraff. Er bod gan y rhain dermau Japaneaidd anodd eu dweud, dyw’r syniad a’r ddisgyblaeth ddim yn anodd deall.  Er enghraifft: Poka-yoke - term sy’n golygu diogelu rhag camgymeriadau.  Efallai teclyn gwirio sy’n gwirio bod darn neu gydosodiad wedi ei wneud yn gywir.

Mae gwella llif y gwaith yn aml yn fwy anodd.  Yn ddelfrydol byddai gwaith yn tafoli, byddai’r nifer gywir o bobl bob amser yn bresennol, a’r nifer cywir o beiriannau bob amser ar gael. Ni fyddai yna stoc, gwaith ar y gweill neu amserau aros yn bodoli rhwng pobl neu beiriant. Serch hynny mae’r rhan fwyaf o gwmnïau ar drugaredd eu cwsmeriaid a does dim modd rhagweld y galw. Ystyriwch eich archfarchnad leol.  Byddai llif perffaith yn golygu dim ciw wrth y ddesg talu, pob un aelod o’r staff ar y desgiau talu yn gweithio i’r eithaf a phob cynnyrch ar gael ar y silffoedd. Nod sydd bron yn amhosibl, ond uchelgais sydd â mantais amlwg wrth i ni symud tuag ati.