Gweithgynhyrchu

Mae gweithgynhyrchu yn ddiwydiant pwysig i Gymru a Thorfaen. Darllenwch wybodaeth gan Lywodraeth Cymru  ar bwysigrwydd, natur amrywiol a datblygiad Gweithgynhyrchu yng Nghymru gan gynnwys is-sectorau 

  • awyrofod ac amddiffyn
  • technoleg fodurol
  • gweithgynhyrchu gwerth uchel
  • diwydiannau sylfaen.

Mae’n prif erthygl a gomisiynwyd y mis hwn ar "Lean"-  a ddaethpwyd i amlygrwydd gan y diwydiant cynhyrchu Japaneaidd. 

Dysgwch fwy am ASTUTE 2020. ASTUTE 2020 Mae trefniadau cydweithio ASTUTE 2020 yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a lliflinio eu prosesau gweithgynhyrchu, eu cynnyrch gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan greu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, gwerth uwch, a’u cyflwyno i farchnad fyd-eang. 

Rydym hefyd wedi gwneud gwaith ymchwil i nifer o adnoddau a dolenni perthnasol - gadewch i ni wybod os dewch ar draws rhai eraill a medrwn eu hychwanegu at y wefan hon er budd pawb - e-bostiwch info@southwalesbusiness.co.uk

Rydym hefyd wedi adnabod nifer o ddigwyddiadau  gweithgynhyrchu - gan gynnwys rhai a redir gan METal   - prosiect unigryw a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd yr UE, trwy Lywodraeth Cymru. Nod METal yw delio â phrinder sgiliau mewn deunyddiau a gweithgynhyrchu trwy ddarparu dysgu yn y gwaith gan arwain at uwchsgilio’r gweithlu yn gyffredinol a fydd yn y pen draw yn helpu sicrhau cynaliadwyedd ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

Llawer o ddiolch i’r busnesau a’r cyfundrefnau sydd wedi cyfrannu at y pwnc busnes hwn (BIC Innovation Ltd)

Mae Torfaen yn gartref i nifer o fusnesau gweithgynhyrchu yn cynrychioli gwahanol sectorau - edrychwch ar y fideos isod i weld detholiad o’r rhain!