Adnoddau a chysylltiadau

Aerospace Wales: mwy am Gymru fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer gweithgynhyrchu aerofodol a gweithgareddau’n ymwneud â chynnal a chadw, atgyweirio a gweithredu; mae dros 160 o gwmnïau yn cyflogi dros 23,000 o bobl

Mae EEF yn ceisio cefnogi a hyrwyddo gweithgynhyrchu a pheirianneg yn y DU ac Ewrop

Industry Wales: Mae Industry Wales, gyda’i fforymau meddalwedd a thechnoleg aerofod, modurol ac electroneg, yn help i dyfu busnesau technoleg a gweithgynhyrchu Cymreig, ar draws y byd.

This is Wales Defnyddiau a Gweithgynhyrchu Datblygedig; Cylchgrawn ac Astudiaethau Achos

TED yw perchennog y fideo a ganlyn. Mae TED.com yn fudiad dielw sydd wedi ymrwymo i ledaenu syniadau.

Olivier Scalabre: Mae’r chwyldro nesaf mewn gweithgynhyrchu yma