5 Awgrym Marchnata ar gyfer y Nadolig

Waeth beth yw eich teimladau personol am yr adeg hon o'r flwyddyn, mae Nadolig yn cynnig her a chyfle i fusnesau bach.

Dyma'r amser perffaith i ymlacio ychydig a rhannu rhywfaint o hwyl y Nadolig gyda'ch cwsmeriaid hen a newydd. Dyma ein 5 awgrym gorau i fywiogi'ch ymdrechion marchnata ar gyfer y Nadolig.

Rhowch y gorau i hyrwyddo

Wrth gwrs, rydych chi am werthu eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Ond ar yr adeg hon o'r flwyddyn beth am ledaenu rhywfaint o hwyl y Nadolig gyda negeseuon o gyfarchion y tymor. Neu hyrwyddo cynigion newydd ar gyfer yr ŵyl. Wedi'r cyfan, daw'r Nadolig ond unwaith y flwyddyn.

Lledaenwch eich sirioldeb

Gwahoddwch eich cefnogwyr i ryngweithio gyda chi ar y cyfryngau cymdeithasol busnes o'ch dewis. Gallech gynnal cystadleuaeth neu gynnig codau disgownt arbennig i'r person cyntaf sy'n hoffi eich statws neu unrhyw un sy'n ymweld â'ch busnes ac yn eich tagio mewn neges.

Anfonwch gerdyn

Ydy, mae pobl dal i wneud hynny. Rhowch syrpreis i’ch cwsmeriaid ffyddlon ac anfonwch gerdyn Nadolig atynt ac efallai anrheg fach, fel calendr neu losin i ddweud diolch!

Beth am gynnal digwyddiad ar gyfer yr ŵyl

Beth am wahodd rhai o'ch cwsmeriaid mwyaf ffyddlon i ymgynnull i ddathlu'r tymor. Does dim rhaid iddo fod yn ddigwyddiad mawr, a bydd yn gyfle da i ddod i adnabod y bobl sy'n cefnogi eich busnes ac efallai hyd yn oed gwneud rhai cysylltiadau newydd.

Addaswch dempled eich e-bost

Gall newid eich pennawd e-bost safonol i un mwy Nadoligaidd rhoi gwen ar wyneb rhywun, a phwy a ŵyr, gallai hyd yn oed ysbrydoli rhywun i brynu.

Nid oes angen i unrhyw rhai o'r rhain gostio llawer mwy na rhoi ychydig o sylw ychwanegol i fanylyn ond gallai wneud argraff a denu sylw atoch yng nghanol anhrefn cyffredinol yr amser hwn o'r flwyddyn