Ceisio am Wobrau – Ymffrost neu Gallineb Busnes?

awards-2814023_1280

Beth y mae ceisio am a, gobeithio, ennill gwobr yn ei olygu i’n busnes? Ai ymffrost yn unig ydyw neu a yw’n synnwyr busnes da?

Mae Laura Waters, cyd-gyfarwyddwr Solar Buddies yn rhannu ei themladau hi.

Rydym wedi bod yn ffodus yn ennill ychydig o wobrau ers i ni lansio Solar Buddies yn 2011. Yn naturiol, rydym yn hynod falch o’r llwyddiannau hyn ac rydym ar hyn o bryd yn dal i ddathlu ar ôl dysgu bod Kelli, fy mhartner busnes wedi ei henwi fel terfynwr yng Ngwobrau  Everywoman NatWest 2019.

Cydnabyddiaeth haeddiannol a gwerthfawrogiad o’ch gwaith caled a sut rydych wedi gwneud gwahaniaeth, boed fel unigolyn neu fel busnes.

 Mae llawer ohonom sy’n ymdrechu bod dydd i wneud ein gorau i’n cwsmeriaid. Rydym oll wedi ein cymell ac rydym yn caru’r hyn rydym yn ei wneud. Mae ennill neu gael ein rhoi ar restr fer ar gyfer gwobr yn gadarnhad, neu efallai y gellir ei weld fel cymeradwyaeth gan feirniaid gwobrau sydd yn aml yn arbenigwyr yn y diwydiant neu gan eich cwsmeriaid. 

 Sefyll allan o gymharu â’ch cystadleuwyr

Mewn byd mor gystadleuol, gall ennill neu hyd yn oed bod ar y rhestr fer eich helpu i sefyll allan. Mae’n eich gwneud yn unigryw ymhlith eich cystadleuwyr. 

Rydym oll yn gwneud busnes mewn byd cystadleuol dros ben lle mae ein darpar gleientiaid a’n cwsmeriaid yn wynebu penderfyniad anodd o ran pwy i brynu ganddynt. Mae cymaint o ddewis ac mae cael gwobr sydd wedi ei chydnabod gan y diwydiant yn gallu eu helpu i benderfynu gan bwy i brynu.

 Cyfle i ddiolch i’r rhai rydych yn gweithio gyda nhw

Os ydych yn ennill gwobr, pam na gymerwch y cyfle i ddiolch i’ch cydweithwyr am eu hymdrechion? Mae dweud ‘diolch’ yn gallu cymell pobl gan fod pawb mewn cwmni eisiau teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi. 

 Denu gweithwyr newydd

O ran denu gweithwyr newydd, gall gwobrau fod yn ddefnyddiol iawn gan eu bod yn anfon neges glir i ddarpar weithwyr, bod eich busnes chi yn fusnes gwych i weithio iddo. Pwy na fyddai eisiau gweithio i fusnes llwyddiannus, uchel ei barch?

I gloi, mae ennill gwobr yn y diwydiant, neu gael eich rhoi ar restr fer am un, yn ddi-os yn newyddion da. Felly, peidiwch â’i gadw’n dawel. Rhannwch y newyddion gyda chymaint o bobl ag y gallwch. Cynhwyswch yr wybodaeth yn eich cyflwyniadau gwerthu a’ch gweithgareddau marchnata. Rhowch yr wybodaeth ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol rydych yn eu defnyddio a rhowch o ar eich papur pennawd, troednodyn ebost ac ar eich gwefan.