Dinasyddiaeth Gorfforaethol

Dinasyddiaeth Gorfforaethol

Mae Dinasyddiaeth Gorfforaethol wedi dod yn fwyfwy pwysig i ddefnyddwyr dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae bod yn bartner gydag elusen yn gallu bod yn ffordd ardderchog o fod yn ddinesydd corfforaethol gwell.   Mae nifer o gwmnïau byd-eang wedi lansio ymgyrchoedd sy’n anelu at godi arian ar gyfer yr elusennau y maen nhw wedi dewis, ond does dim rhaid i chi fod yn gorfforaeth ryngwladol i fod yn elusengar.  Gall ymwneud ag elusen leol neu brosiect yn y gymuned greu cysylltiad emosiynol cadarnhaol gyda’ch cwmni eich staff a chynyddu’r teyrngarwch i’r brand.