Agweddau cwsmeriad

Mae sicrhau bod gan eich brand ddelwedd gadarnhaol yn angenrheidiol i ddenu cwsmeriaid. Trwy ddewis gofalus o noddi, gallwch siapio agweddau prynwyr a dod yn frand deniadol. Er enghraifft, gallai noddi menter sy’n anelu at wella gwagleoedd cyhoeddus yn y gymuned wella delwedd eich brand yn fawr.  Gall noddi digwyddiad neu fenter sy’n anelu at fudd i’r gymuned leol ddatblygu teyrngarwch i’r brand ymhlith y boblogaeth leol.