Gwahaniaethu rhag ymgeisydd

Gwahaniaethu rhag ymgeisydd

Cael y blaen ar gystadleuwyr yw nod pob busnes.  Mae noddi yn rhoi cyfle i’ch brand sefyll allan. Mae hyn yn arbennig o werthfawr i gwmnïau llai sy’n ceisio cystadlu gydag arweinwyr yn y farchnad a’u cyllidebau hysbysebu mawr.  Mae bod yn noddwr yn gallu rhoi llwyfan i fusnesau llai.