Nawdd fel Cyfrwng Marchanta

Pan gaiff ei ddefnyddio’n effeithiol, gall noddi esgor ar nifer o fanteision i’ch busnes. Serch hynny, mae’n bwysig ystyried sut yr hoffech elwa o fod yn noddwr.  Gall wneud y dewis iawn pa ddaw hi at benderfynu beth i gysylltu ag e gael effeithiau cadarnhaol ac weithiau negyddol ar ddelwedd eich brand, gwerthiant a nifer o agweddau eraill.  Dyma rhai ffactorau i’w hystyried wrth ddewis a chynllunio eich dewis ar gyfer noddi.

Amcanion - Beth ydych chi am ennill o’r nawdd yma?

Agweddau cwsmeriaid - Mae sicrhau bod gan eich brand ddelwedd gadarnhaol yn angenrheidiol i ddenu cwsmeriaid. Trwy ddewis gofalus o noddi, gallwch siapio agweddau prynwyr a dod yn frand deniadol 

Cyhoeddusrwydd ac Amlygrwydd - Gall noddi fod yn ffordd dda o gynyddu ymwybyddiaeth o’ch cynnyrch 

Gwahaniaethu rhag cystadleuwyr - Cael y blaen ar gystadleuwyr yw nod pob busnes. Mae noddi yn rhoi cyfle i’ch brand sefyll allan.

Dinasyddiaeth Gorfforaethol - Mae Dinasyddiaeth Gorfforaethol wedi dod yn fwyfwy pwysig i ddefnyddwyr dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae bod yn bartner gydag elusen yn gallu bod yn ffordd ardderchog o fod yn ddinesydd corfforaethol gwell.

Synergedd - Mae’r ymgyrchoedd noddi mwyaf llwyddiannus yn golygu adeiladu perthnasau.

Gyrru Gwerthiant - Mae noddi fel cyfrwng i hyrwyddo yn effeithiol iawn gan ei fod yn caniatáu llwyfan i fusnes i ddangos ei nodweddion a gyrru gwerthiant. 

Trwyddi draw gall manteision noddi gan effaith fawr ar eich busnes.  Mae’n werth felly treulio amser i gael hyd i’r cyfle cywir ar gyfer eich busnes.  Mae sicrhau canlyniad buddiol i bawb yn debygol o arwain at amcanion clir, cyfathrebu dwy ffordd yn gryf ac ymrwymiad am dair blynedd o leiaf i weld enillion ar y buddsoddiad.