Amcanion

Amcanion

Beth ydych chi am ennill o’r nawdd yma?  Ydych chi am chwyddo eich brand trwy’r cysylltiad neu dargedu marchnadoedd rhanbarthol neu genedlaethol trwy ymgyrchoedd marchnata’r digwyddiad neu gael mynediad i’w cwsmeriaid/gwestai/ymwelwyr ar y diwrnod neu a ydych am roi eich cwmni yng nghalon y gymuned – cael eich gweld yn cefnogi’r celfyddydau a grwpiau sy’n gwirfoddoli neu a ydych am wneud argraff barhaol ar gleientiaid a chyflogai gydag adloniant gwych ac anarferol.