Cyhoeddusrwydd ac amlygrwydd

Gall noddi fod yn ffordd dda o gynyddu ymwybyddiaeth o’ch cynnyrch.  Bydd gan bob digwyddiad (Busnes i Fusnes, Busnes i’r Defnyddiwr, y Celfyddydau, Chwaraeon, mae’r rhestr yn ddiddiwedd) ei farchnad targed ac ymgyrch marchnata a gall greu sylw yn y cyfryngau, nid yn unig ar y diwrnod ond yn ystod yr wythnosau cyn ac ar ôl. Gall gael eich brand yn y cyfryngau trwy gysylltu eich hunain trwy luniau neu straeon newyddion fod yn amhrisiadwy wrth gysylltu eich hunain gyda chynulleidfa’r digwyddiad. Gall noddi categori mewn Gwobrau Busnes neu gystadleuaeth berthnasol i’r sector fod yn arbennig o fanteisiol fel cam cyntaf i  ymrwymo i noddi. Gall godi eich proffil ymhlith busnesau sydd ag amcanion tebyg i chi arwain at gysylltiadau ar gyfer partneriaethau yn y dyfodol.