Synergedd

Mae’r ymgyrchoedd noddi mwyaf llwyddiannus yn golygu adeiladu perthnasau. Y nod yw datblygu synergedd gyda’ch partner yn y digwyddiad dros y tymor byr a’r tymor hir, mae cyfathrebu yn allweddol i ganiatáu i hyn ddigwydd.  Sicrhewch fod eu marchnadoedd targed, cysylltiad eich brand a’ch amcanion yn cyd-fynd gyda threfnwyr y digwyddiad er mwyn sicrhau canlyniad manteisiol i bawb.