Marchnata

Yma fe gewch wybodaeth am ein pwnc busnes olaf yn 2018 - Marchnata.

Darllenwch sut y gall Podledu chwarae rhan mewn marchnata. Darganfyddwch sut i ysgrifennu ar gyfer marchnata digidol a gwneud y mwyaf o'ch effaith; a beth am gael cip ar yr erthygl ar greu cynllun marchnata ymarferol ar gyfer eich busnes.

Hefyd, mae’r hyn y dylech ac na ddylech ei wneud o ran cyfryngau cymdeithasol wedi eu crynhoi mewn canllaw ymarferol.

Gyda thymor y Nadolig yn nesáu, mae bob amser lle i fywiogi fymryn ar eich gweithgareddau marchnata.

I unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am sut i wneud gwefan weithio ar gyfer eu busnes, yna mae’r erthygl a ysgrifennwyd ar ein cyfer gan rywun sy’n gweithio yn y diwydiant yn un sydd raid ei darllen.

Mae defnyddio nawdd hefyd yn cael ei drafod mewn erthygl ddiddorol ar fynd ati i gynnwys yr arf cynyddol hwn wrth farchnata.

Diolch o galon i’r busnesau a’r sefydliadau a ddarparodd yn cynnwys ar gyfer y pwnc yma (Bengo Media, Bell IT Solutions, Cyflymu Cymru i Fusnesau, FSB, Rachael Bird).

Rydym hefyd wedi ymchwilio i nifer o adnoddau a chyfleoedd - mae croeso i chi roi gwybod i ni os ydych chi'n dod ar draws unrhyw rai eraill a gallwn eu hychwanegu at y wefan hon er budd pawb - e-bostiwch info@southwalesbusiness.co.uk