Adnoddau a Chysylltiadau

Busnes Cymru : Hwb Marchnata

http://businesswales.marketinginfohub.co.uk/

Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM) Cymru

http://regions.cim.co.uk/Wales/home/events/?region=Wales

Parth Marchnata Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB)

https://www.fsb.org.uk/first-voice/topic/marketing