Rheoli Enw Da

ORM

 

Mae sicrhau fod gennych chi enw da mewn busnes yn hanfodol. Yn wreiddiol yn derm cysylltiadau cyhoeddus, mae rheoli enw da yn golygu prosesau i reoli enw da busnes yn effeithiol.  Yn y byd rhyngweithiol a digidol newidiol sydd ohoni, a gyda thwf y rhyngrwyd fel teclyn ar gyfer lleisio barn a rhoi adolygiadau, mae’r hyn y mae pobl yn dweud am eich busnes a’ch brand a sut mae hyn yn dylanwadu ar eraill yn fwy pwysig nag erioed.  Rheoli Enw Da Ar-lein  (RhEDA) yw’r arfer o geisio ffurfio delwedd gyhoeddus cwmni ar-lein.

Pa bryd fyddwch chi angen RhEDA

 • Adolygiadau gwael gan gwsmeriaid anfodlon ynglŷn â’u profiadau gyda’ch cwmni
 • Sylwadau niweidiol gan ddefnyddwyr, cwsmeriaid neu staff sy’n anfodlon
 • Cynnwys niweidiol ynglŷn â’ch brand
 • Er mwyn rheoli presenoldeb eich cystadleuaeth neu ddosbarthwyr diawdurdod, fel y rheiny sydd ag enw tebyg i’ch un chi ar eu gwefan

Er nad oes modd cael gwared ar raddau neu gynnwys trafferthus yn gyfan gwbl, mae RhEDA da yn golygu rhoi canlyniadau chwilio cadarnhaol yn lle rhai negyddol. Gall darnau trafferthus gael eu symud i lawr, neu i ffwrdd o’r dudalen fwyaf pwysig – tudalen flaen Google. Gyda RhEDA da, gallwch reoli presenoldeb eich brand ar beiriannau chwilio allweddol a chreu rhestrau mwy cadarnhaol  

Proses rheoli enw da

Atgyweirio – Edrych ar ble mae’r problemau sy’n effeithio ar eich enw da a chywiro’r niwed.

Ailadeiladu ac adfer – Gan ddefnyddio Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO) a thechnegau cysylltiadau cyhoeddus, gan gynnwys postio ar flogiau a dosbarthu datganiadau i’r wasg , er mwyn ailadeiladu eich enw da ar-lein a chladdu storïau a chynnwys negyddol ymhellach i lawr dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio.

Cynnal – Parhau i fonitro SEO i sicrhau cynnal enw da.

Strategaethau rheoli enw da ar-lein

 • Dileu blogiau ar bynciau sy’n amherthnasol i’ch busnes
 • Creu dolenni at bob tudalen o gynnwys er mwyn cryfhau cysylltiadau mewnol
 • Creu tudalen ar safle sy’n benodol ar gyfer adolygiadau cadarnhaol am eich cwmni
 • Mireinio agweddau technegol tudalennau, fel teitlau meta a disgrifiadau meta er mwyn cysylltu’n well â sut mae eich cynulleidfa’n chwilio
 • Newid strwythur eich tudalen fel bo cynnwys sy’n ddwfn yn eich safle yn dod yn fwy hygyrch

Mae’r strategaethau oddi ar y tudalen yn cynnwys:

 • Adeiladu cysylltiadau o’ch safle tuag at gynnwys cadarnhaol ynglŷn â’ch brand ar safleoedd eraill
 • Creu cynnwys newydd trwy flogiau ac erthyglau ar gyfer blogwyr sy’n berthnasol i fusnes a safleoedd awdurdodol, gyda dolenni at eich gwefan
 • Creu ymgyrch cyhoeddusrwydd neu ddosbarthu datganiadau i’r wasg ynglŷn â newyddion eich cwmni a datblygiadau, gyda dolenni perthnasol at eich safle