Sut i farchnata busnes gwasanaeth: yr ABC

ABC

Pan fyddwch yn darparu gwasanaeth megis hyfforddi, ymgynghori neu hyfforddi, rydych yn gwerthu rhywbeth na ellir ei weld, fel y gellir gweld cynnyrch. Mae’n anoddach i’ch cwsmeriaid gymharu eich gwasanaethau chi gyda rhai cystadleuwyr. Rydych mewn gwirionedd yn eich hyrwyddo chi eich hun – eich amser, eich arbenigrwydd a’ch profiad.

Atygyfeiriadau – gofynnwch amdanynt

Pan fyddwch yn darparu gwasanaeth, rhaid i gleientiaid wybod amdanoch ac ymddiried ynddoch cyn y byddant yn prynu gennych. Maent yn fwy tebygol o alw os bydd rhywun yn eich argymell.

  • Gofynnwch am atgyfeiriad pan fydd rhywun yn dweud “diolch”. Gall fod yn gleient rydych newydd eu helpu, neu ddarpar gwsmer sy’n gofyn i chi am gyngor
  • Bod tro rydych yn cael atgyfeiriad, anfonwch air o ddiolch personol at y person sydd wedi eich argymell. Pan fydd argymhelliad yn troi’n waith, anfonwch rywbeth arall i ddiolch i’r sawl sydd wedi eich atgyfeirio.
  • Ffordd wych o gael atgyfeiriadau yw eu rhoi nhw. Byddwch yn hael a meddyliwch am bwy y medrwch gysylltu gyda nhw. Pryd roesoch atgyfeiriad ddiwethaf? Pwy allech chi eu hargymell nawr?

Busnes - rhwydweithio

Mae rhwydweithio yn ffordd wych o gyfarfod darpar gleientiaid. Mae hyn yn rhoi cyfle iddynt ddod i’ch adnabod, i benderfynu os ydych chi’n rhywun y gallent weithio gyda nhw.

  • Mae ystod anferth o ddigwyddiadau y gallech eu mynychu, ac mae’n hawdd gwastraffu amser ac arian yn mynd i’r cyfarfodydd anghywir. Chwiliwch am y rhai sy’n denu eich cleientiaid delfrydol.
  • Rhowch y gorau i werthu. Mae gormod o berchnogion busnes yn ceisio eu gwerthu nhw eu hunain wrth rwydweithio. Pan fyddwch yn cyfarfod rhywun am y tro cyntaf, gofynnwch gwestiynau a dod i’w hadnabod. Cynigiwch gyngor am ddim neu eu rhoi mewn cysylltiad â chysylltiadau da eraill.
  • Mae rhwydweithio yn golygu meithrin perthynas, dod i adnabod pobl dros amser a meithrin ymddiriedaeth. Ewch i ddigwyddiadau a chadw mewn cysylltiad gyda’r bobl rydych yn eu cyfarfod.

Cynnwys

Sut allwch chi ddefnyddio cynnwys i hybu eich busnes?

  • Ysgrifennwch am yr hyn rydych yn gwybod amdano. Mae rhannu gwybodaeth a phrofiad mewn geiriau yn dangos eich bod yn gwybod am eich pwnc. Rhannwch eich arbenigrwydd drwy gylchlythyrau ebost, blogiau, erthyglau arlein ac yn y cyfryngau cymdeithasol.
  • Siaradwch am yr hyn rydych yn ei wybod. Pryd bynnag y byddwch ar lwyfan, gwnewch fideo a rhoi’r fideo ar eich gwefan. Crëwch glipiau fideo byr yn rhoi cyngor.
  • Ysgrifennwch lyfr. O’i wneud yn dda, gall llyfr ddod yn arf hyrwyddo grymus.

Os yw’r gyllideb yn dynn, cadwch at y gweithgareddau hyn, a medrwch elwa’n dda ar eich buddsoddiad.