Sut i gael sylw da yn y wasg ar gyllideb fechan: 4 cam syml

newspaper-1389980_960_720

 

 

Buddsoddi mewn delweddau gwych

Buddsoddwch mewn set o ffotograffau proffesiynol, ohonoch chi a’ch cynnyrch. Byddant yn ased amhrisiadwy, hirdymor. Gallwch eu defnyddio mewn cymaint o leoedd gan gynnwys eich gwefan, ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol, mewn deunydd wedi’i argraffu, mewn cyflwyniadau ac, yn bwysig, byddant yn eich helpu i gael sylw da yn y wasg. Mae ffotograffau o ansawdd uchel yn golygu y gall gohebwyr roi mwy o le i’ch erthygl, sy’n golygu mwy o sylw i’ch busnes! 

Dysgu sut i ysgrifennu datganiad da i’r wasg

Os ydych eisiau cael cyfle o gael eich cyhoeddi gan gyfryngau awdurdodol, gan gynnwys teitlau lleol/rhanbarthol a theitlau penodol, mae angen i chi astudio a dysgu sut mae straeon yn y newyddion yn gweithio. 

Dylech gynnwys pennawd sy’n berthnasol i’r sawl sy’n darllen. Mae angen ysgrifennu’r stori yn y trydydd person. Byddwch hefyd eisiau cynnwys dyfyniad, neu ddyfyniadau gan berchennog y busnes – chi! Efallai ei fod yn teimlo’n rhyfedd, ond dyna sut bydd yr erthygl yn cael ei chyhoeddi, i arbed gwaith i’r gohebydd. 

Yn olaf, cynhwyswch ddolen i’ch safle a rhyw fath o gyfiawnhad golygyddol i’r gohebydd ei gadael yn y stori – er enghraifft disgownt i ddarllenwyr neu ddigwyddiad sy’n dod. 

Canfod safbwynt y darllenydd

Ystyriwch y darllenwyr. Fel busnes newydd neu fusnes bach, efallai mai’r stori, yn syml, yw eich bod wedi lansio, ond eisoes bydd nifer o bartïon â diddordeb. Efallai y bydd gan bobl yn eich ardal ddiddordeb mewn gwybod bod busnes newydd yn lansio yn agos atynt, felly cynhwyswch bapurau lleol a sianeli radio ar eich rhestr ddosbarthu.

Awgrym: mae prifysgolion a cholegau yn hoffi clywed am gyn-fyfyrwyr llwyddiannus, ac mae eu safleoedd nhw yn awdurdodol ac yn lle gwych i gael eich cyhoeddi. Addaswch eich datganiad fel ei fod yn berthnasol i bawb sy’n darllen, ac anfonwch ffotograff neu ddau o ansawdd da gyda’r erthygl. 

Cadw i fynd

Meddyliwch am beth fyddai’r cynulleidfaoedd hynny yn hoffi ei wybod nesaf. Efallai bod pethau cyffrous yn digwydd yn eich cwmni. Efallai bod rhywun enwog wedi defnyddio eich cynnyrch ac wedi rhoi adborth gwych, neu efallai bod gweithiwr neu gwsmer wedi gwneud rhywbeth hynod neu wedi mynd yn wyllt ar y cyfryngau cymdeithasol.


Efallai y gallwch ddechrau creu straeon, trwy wneud arolygon neu baratoi ffeithluniau sy’n ddefnyddiol ac yn berthnasol i’ch marchnad. Bob tro, meddyliwch am gynulleidfaoedd newydd a allai fod â diddordeb – gyda stori wych gallai eich busnes gael sylw yn y wasg genedlaethol.