Gwesty a Sba Parkway

Gwesty a Sba Parkway
Ffordd Cwmbrân
Cwmbrân
Torfaen
NP44 3UW

Ffôn: 01633 871199
E-bost: sales.parkway@btconnect.com  
Gwefan: www.parkwayhotelandspa.com

Gwybodaeth am y Safle

Uchafswm Niferoedd: Arddull Theatr 500, Gwledda 500
Ystafelloedd Digwyddiadau: 6
Bar
Parcio Ceir: Digon

Mewn dros saith a hanner erw o dir, mae Gwesty a Sba Parkway yn lle delfrydol i weithio neu hamddena. Fe’i cynlluniwyd ar thema Fediteranaidd a diolch i’r cyntedd o gynllun agored, gyda digonedd o le, a’r ystafelloedd digwyddiadau amlbwrpas ar y llawr gwaelod, mae’n ddelfrydol ar gyfer eich holl anghenion corfforaethol a digwyddiadau preifat.

Mae pob un o’r chwe ystafell, a gynlluniwyd yn arbennig at y diben, ar y llawr gwaelod, o amgylch derbynfa ganolog, ac felly maen nhw’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, gwledda a phriodasau. Gyda 70 o ystafelloedd en-suite cyffyrddus a chlwb hamdden yn llawn o’r offer pwrpasol, a sba, rydym hefyd yn gallu darparu ar gyfer eich holl ofynion preswyl a theuluol.

Ystafelloedd Pembroke a Wentwood, a adeiladwyd yn arbennig at y diben, yw’r lleoliad perffaith ar gyfer eich holl gyfarfodydd, cynadleddau a chiniawau. I fynd law yn llaw gyda’r ystafelloedd hyn, mae gennym dri ystafell gyfarfod ac ystafell Monmouth, yn ogystal â nifer o ystafelloedd eraill sy’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd bach, cyfweliadau a gwaith syndicâd.