Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru

Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon
Torfaen
NP4 9XP

Ffôn: 02920 573650
Gwefan: www.amgueddfacymru.ac.uk

Gwybodaeth am y Safle

Ystafell Gyfarfod - 14 arddull ystafell bwrdd. Ar gael yn ddyddiol 9yb – 5yp
Ystafell Dysgu - 20 arddull ystafell bwrdd, 60 arddull theatr. Ar gael yn ddyddiol 9yb – 5yp
Gofod Arddangos Dros Dro - 40 arddull ystafell bwrdd, 90 arddull theatr. Ar gael yn ddyddiol, 9yb – 5yp
Caffi – Gall ddal 40-60. Ar gael yn ddyddiol 9yb – 5yp o fis Medi i fis Ebrill
Parcio Ceir: Digon o le

 

Mae Big Pit yn bwll glo go iawn ac yn un o brif amgueddfeydd glofaol  Prydain.

Mae’r amgueddfa genedlaethol hon wedi ennill gwobrau.  Saif ar weunydd Blaenafon sydd dan garpedi o rug ac a ddynodwyd yn Safle Treftadaeth Byd gan UNESCO fel enghraifft neilltuol o dirwedd ddiwydiannol a gadwyd yn dda.

Mae’r atgof byw hwn o’r diwydiant glo yng Nghymru, yn cynnig sawl safle hollol unigryw i’w hurio yn ystod y dydd.

Fel rhan o’ch diwrnod, gall eich gwesteion hefyd fwynhau ein Horielau Glofaol a’n hadeiladau hanesyddol, arddangosfeydd ym Maddonau Pen y Pwll a threfnu lle ar ein taith danddaearol fyd-enwog.