Neuadd y Gweithwyr Blaenafon

Neuadd y Gweithwyr Blaenafon
Stryd Fawr
Blaenafon
Torfaen
NP4 9PT

Ffôn: 01495 792661
E-bost: blaenavonworkmenshall@gmail.com
Gwefan:  http://www.visitblaenavon.co.uk/cy/VisitBlaenavon/ThingsToDo/BlaenavonWorkmensHall.aspx      

Gwybodaeth am y Safle

Dal uchafswm o: Gosodiad theatr 350, Gwledda 150
Ystafelloedd Digwyddiadau: 3
Bar / Theatr / Sinema / Amgueddfa / Siop / Cegin
Parcio: 6 cyfagos, 33 gerllaw a lle i 2 fws

Mae yna fynediad i’r anabl i’r holl ystafelloedd cyfarfod ac mae cyfeusterau di-wifr ar gael.

Mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon yn enghraifft wych o Sefydliad y Glowyr yn y Cymoedd, ac mae hi wedi cael ei hailddodrefnu er mwyn croesawu cyfarfodydd, arddangosfeydd bach a chynadleddau, gan gynnig awditoriwm gyda 350 o seddau ac ardal balconi a llwyfan llawn, a sinema 80 sedd ar wahân ar gyfer gweithdai ar ffurf darlithoedd neu dangos ffilmiau'n breifat.

Yn safle treftadaeth gydag amgueddfa gymunedol achrededig, mae Neuadd y Gweithwyr Blaenafon yn cyfuno gofod cyfarfod sy’n apelio gydag awyrgylch arbennig.