Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon
Heol yr Eglwys
Blaenafon
Torfaen
NP4 9AS

Ffôn: 01495 742333
E-bost: blaenavon.tic@torfaen.gov.uk 
Gwefan: www.visitblaenavon.co.uk

Gwybodaeth am y Safle

Ystafelloedd Digwyddiadau - 2

Dal uchafswm o: Ffurf theatr 40, ffurf Ystafell Fwrdd 12, ffurf ystafell ddosbarth 20, Gwledda 30

Caffi

Parcio: 6 cyfagos, 33 gerllaw a lle i 2 fws

Mae yna fynediad llawn i’r anabl i’r holl ystafelloedd cynadledda.

Agorwyd Canolfan Ymwelwyr Treftadaeth y Byd Blaenafon, sydd mewn hen ysgol a adeiladwyd gan y Meistri Haearn yn gynnar yn y 19eg Ganrif, i’r cyhoedd ym mis Mawrth 2008. Gall ymwelwyr fwynhau ffilmiau, sgriniau rhyngweithiol ac arddangosfeydd i esbonio stori pobl Blaenafon, a drawsnewidiodd dirwedd fynyddig trwy gynhyrchu haearn a chloddio am lo yn ystod y Chwyldro Diwydiannol.

Mae’r Ganolfan mewn dau Adeilad Rhestredig Gradd II*, ac mae yna adeilad cyfoes o wydr a dur i gysylltu’r ddau.  Mae gan y Ganolfan gyfleusterau cyfarfod a chynadledda rhagorol, a fyddai hefyd yn addas ar gyfer sesiynau hyfforddiant. Gorffennwyd y Ganolfan i safon uchel iawn, ac, yn ddiweddar mae wedi cael gwobr gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Gyda golygfeydd godidog dros Fynydd Coety a Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, mae’r safle hanesyddol hwn, sydd â gwawr gyfoes, yn cynnig dewis gwahanol i leoliadau busnes traddodiadol.