Greenmeadow - Clwb Golff a Gwledig

Greenmeadow - Clwb Golff a Gwledig
Heol Treherbert
Croesyceiliog
Cwmbrân
Torfaen
NP44 2BZ

Ffôn: 01633 869321
E-bost: info@greenmeadowgolf.com
Gwefan: www.greenmeadowgolf.com

Gwybodaeth am y safe

Dal uchafswm o: Gosodiad theatr 200, Gwledda 200
Ystafelloedd Digwyddiadau: 4
Bwyty
Parcio Ceir: 120 a lle i 40 bws

Mae Clwb Golff a Gwledig Greenmeadow yn safle busnes delfrydol, yng nghanol Maes Golff hyfryd sydd â 18 twll. Gallwch fod yn sicr o groeso cynnes a sylw personol trwy gydol eich ymweliad, a hynny gan y staff cyfeillgar sydd wrth law i sicrhau bod eich digwyddiad yn llwyddiant.

Ar ôl eich cyfarfod, gallwch ymlacio gyda rownd o golff, awr ar y maes ymarfer, gêm o tennis neu sesiwn yn y ganolfan ffitrwydd.