Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange

Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange
St David’s Road
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1PD

Ffôn: 01633 483321
E-bost: info@lgac.org.uk
Gwefan: www.lgac.org.uk

Gwybodaeth am y safle

Dal uchafswm o: Gosodiad theatr 50, Gwledda 50
Ystafelloedd Digwyddiadau: 3
Parcio Ceir: gerllaw

 

Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn cynnig safle unigryw ar gyfer cynadleddau bach, cyfarfodydd a digwyddiadau hyfforddiant.  Gall ddal hyd at 50 o bobl yn y brif oriel ac mae yna ystafell ar wahân ar gyfer gweithdai ac ystafell seminarau. Dyma hen breswylfan gŵr bonheddig o Oes Fictoria ac mae ei wreiddiau’n mynd yn ôl i’r 11eg Ganrif.  Erbyn hyn,  mae’n gartref i bedair oriel ac yn arddangos celf a chrefft cyfoes. Mae ar gyrion Canolfan Siopa Cwmbrân, gyda mynediad hwylus i’r M4 ac mae’n agos at orsafoedd y rheilffordd a’r bysiau.