Maenor Llanyrafon

Maenor Llanyrafon
Ffordd Llanfrechfa
Cwmbrân
Torfaen
NP44 8HT

Ffôn: 01633 648562
E-bost: llanyrafonmanor@torfaen.gov.uk
Gwefan: http://www.llanyrafonmanor.org/cy/Hafan.aspx

Gwybodaeth am y safle

Dal uchafswm o: Gosodiad theatr 50, Gwledda 20
Ystafelloedd Digwyddiadau: 2
Parcio: Lle i 20 car, 2 fws a 2 fae ar gyfer yr anabl

Mae yna fynediad llwyr i’r anabl i’r holl ystafelloedd cyfarfod.

Mae Maenor Llanyrafon mewn lleoliad heddychlon a hanesyddol, ynghudd rhag prysurdeb canol tref Cwmbrân.  Dyma le perffaith ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol. Mae’r Faenor wedi’i thrwytho mewn 450 mlynedd o hanes ac wedi bod yn gartref i lawer o gymeriadau, gan gynnwys teulu o foneddigion Cymreig, gweithwyr fferm a Byddin Merched y Tir.  Gyda’i dalcen amlwg ac amrywiaeth o ystafelloedd ar gael, mae’r Faenor yn lleoliad delfrydol i gyfarch ymwelwyr cenedlaethol ac ymwelwyr o dramor, gan gynnig blas ar hanes a diwylliant lleol Cymru. Gyda gwasanaeth arlwyo gan Raspberry Tearooms, gallwn hefyd gynnig detholiad o fwydydd wedi eu gwneud o gynhwysion Cymreig lleol.