Clwb Golff Pontnewydd

Clwb Golff Pontnewydd
Cwmbrân
Torfaen
NP44 1AB

Ffôn: 01633 482170
E-bost: pontnewyddgc@btconnect.com 
Gwefan: www.pontnewyddgolf.co.uk

Gwybodaeth am y safle

Dal uchafswm o: 120
Ystafelloedd Digwyddiadau: 2
Parcio: 30-40 car, bysiau mini, bysiau mawr - trwy drefniant 

Yn ein tŷ clwb, mae gennym yr holl gyfleusterau sydd gan unrhyw ystafell digwyddiadau fodern, ac mae iddi osodiad siâp "L" sy’n gallu dal 120 o bobl. Gellir gwahanu’r Ardal Bwyta oddi wrth ardal y bar ac mae 40 o bobl yn gallu eistedd.  Trwy wneud hyn, gellir gwahanu “Ardal Cyfarfodydd Busnes” ac mae’n ddelfrydol os am gynnal cynadleddau bach, seminarau a chyrsiau mewn lleoliad cyffyrddus a dymunol. Mae gan y Tŷ Clwb gegin sydd â’r holl offer angenrheidiol a gellir darparu ar gyfer unrhyw bartïon a digwyddiadau.