Amgueddfa Pont-y-pŵl

Amgueddfa Pont-y-pŵl
Adeiladau'r Parc
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6JH

Ffôn: 01495 752036
E-bost: pontypoolmuseum@hotmail.com
Gwefan: www.pontypoolmuseum.org.uk

Gwybodaeth am y safle

Dal uchafswm o: Gosodiad theatr 60
Ystafelloedd Digwyddiadau: 3
Siop Goffi
Parcio: digonedd o le

Mae Amgueddfa Pont-y-pŵl wedi cael gwaith ailddodrefnu sylweddol ac mae’n cynnig ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau o ansawdd da mewn lleoliad unigryw - hen floc stablau Georgaidd. Dim ond 15 munud mewn car o’r M4, Cyffordd 26 (Cwmbrân) ac 20 munud o heol yr A465 Blaenau’r Cymoedd (Blaenafon) – mae’r amgueddfa oddi ar yr M4043/canol tref Pont-y-pŵl, drws nesaf i Barc a Chae Rygbi Pont-y-pŵl.

Dyma leoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau a sesiynau hyfforddiant, gyda digon o lefydd parcio rhad ac am ddim ger yr Amgueddfa a maes parcio aml-lawr gerllaw.

Mae’r lleoliad ar gael ar fyr rybudd, ac mae gan yr holl gyfleusterau fynediad i’r anabl.