Bragdy Rhymney

Rhymney Brewery Ltd
Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas 
Blaenafon
Torfaen
NP4 9RL

Ffôn: 01685 722253
E-bost: enquiries@rhymneybreweryltd.com
Gwefan: www.rhymneybreweryltd.com

Gwybodaeth am y Lleoliad

Lle i 60 eistedd, un ystafell yn y bar, parcio rhad ac am ddim (tua 40 gofod parcio a 2 fae bysiau)

Ynglŷn â'r Bragdy 

Mae Rhymney wedi dechrau ar ganolfan bragu arloesol, newydd a chyfleuster i ymwelwyr, a fydd yn galluogi’r cwmni i ehangu’r cwrw y mae’n ei gynhyrchu 30% dros y 3 blynedd nesaf. Hefyd, trwy symud i Safle Treftadaeth y Byd, byddwn yn gallu dangos i’r cyhoedd sut mae cwrw go iawn yn cael ei greu er mwyn sicrhau gwell dealltwriaeth o’r gwahaniaeth rhwng cwrw go iawn a lager sy’n cael ei gynhyrchu mewn swmp!