Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru
Parc Llantarnam 
Cwmbrân
Torfaen
NP44 3AW

Ffôn: 01633 647800
E-bost: sicreception@torfaen.gov.uk
Gwefan: http://www.southwalesbusiness.co.uk/cy/Springboard-Business-Innovation-Centre/Springboard.aspx

Gwybodaeth am y safle 

Dal uchafswm o: 22
Ystafelloedd Digwyddiadau: 3
Arlwyo ar gael
Parcio: 64 lle gan gynnwys 2 ofod ar gyfer yr anabl

Springboard yw’r lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd busnes ac apwyntiadau,  mewn adeilad modern sy’n creu argraff ar unrhyw ymwelydd.

Mae yma Ystafell Bwrdd sy’n gallu dal hyd at 24 o bobl, a dwy ystafell gyfarfod lai sy’n gallu dal 12 i 14 o bobl.

Waeth beth yw’ch anghenion busnes, fe fydd Springboard yn ymdrechu i ddarparu ar gyfer eich gofynion, o lansio cynnyrch / arddangosiadau i seminarau hyfforddiant a chyfarfodydd bwrdd.