Hwyluso Mentergarwch


Oes gennych chi syniad mawr?  Am weithio i chi eich hun ond heb wybod sut?  

Ydych chi am ddechrau eich busnes neu eich menter eich hun? Ydych chi’n adnabod rhywun sydd am wneud hynny? 

A oes gennych fusnes eisoes a rhwystrau i’w goresgyn?

Os ydych yn byw neu’n gweithio yn Nhorfaen gall Gaynor Wakeling, eich Hwylusydd Mentergarwch eich helpu – mae’n rhad ac am ddim a chyfrinachol.

Mae EFFECT Torfaen yn bartneriaeth gymunedol newydd ac os ydych yn byw neu yn gweithio yn yr ardal – p’un ai o Gwmbrân, Pont-y-pŵl neu Flaenafon – gallwch alw ar eich Hwylusydd Mentergarwch am gymorth busnes.

Mae EFFECT yn cael ei rhedeg a’i gefnogi gan wirfoddolwyr sydd yn byw ac yn gweithio yn y gymuned leol. Rydym am -

  • annog mentergarwch, yn cynnwys mentrau cymdeithasol 
  • creu cyfleoedd i gael swyddi 
  • trawsnewid bywydau

Mae ein sefydliad yn frwd dros ddatblygu pobl leol. Mae yna doreth o angerdd, egni a dychymyg yn y fwrdeistref yma.

Felly, os oes gennych syniad am fusnes – neu’n adnabod rhywun arall sydd â syniad – nawr yw’r amser i gysylltu â Gaynor eich hwylusydd mentergarwch. Os ydych eisoes wedi dechrau busnes gallwch alw arni am gymorth unrhyw bryd.

Ffoniwch Gaynor  ar 01633 648371 neu e-bostiwch gaynor.wakeling@torfaen.gov.uk. Bydd hi’n barod i drefnu amser a lle sydd orau i’ch siwtio.

Mae Tîm Adnoddau EFFECT Torfaen yn bobl leol sydd yn byw ac yn gweithio yn Nhorfaen; yn cydweithio i ddarparu cyngor a chymorth busnes annibynnol, cyfrinachol, rhad ac am ddim. Yma fe gewch wybod mwy am eich Tim Adnoddau Gwirfoddol.

Mae EFFECT Torfaen yn dilyn egwyddorion Enterprise Facilitation© a ddyfeisiwyd gan Dr. Ernesto Sirolli, y Sirolli Institute®. Mae cynlluniau Ernesto wedi llwyddo i gynorthwyo cannoedd o fusnesau i ddechrau o amgylch y byd.

Gwrandewch ar Ernesto yn egluro pam mae’r dull Hwyluso Mentergarwch yn hanfodol os yw cymunedau am ffynnu.