Ynglŷn â Marchnadoedd Pont-y-pŵl

Yn 1690 rhoddwyd caniatâd i Bont-y-pŵl i gynnal marchnad fach wythnosol i werthu ‘pob math o wartheg, nwyddau a chynnyrch’.  Mae marchnadoedd wedi bod wrth galon Pont-y-pŵl ers hynny.

Mae Marchnad sefydledig, ffyniannus a bywiog Dan Do Pont-y-pŵl, y mae meddwl mawr ohoni gan drigolion, yng nghalon y dref.  Cysylltir hi â strydoedd o amgylch trwy fynedfeydd ar dair ochr.  Mae’n Neuadd Farchnad restredig ar radd 2, wedi ei adeiladu’n bwrpasol yn 1894 ac wedi ei hadnewyddu’n ddiweddar ar gost o £2.2 miliwn fel rhan o Raglen Ardal Setliad Pont-y-pŵl.

Mae’r Farchnad Dan Do yn fan cyfarfod. Mae’n le ar gyfer lluniaeth, adloniant a gweithgarwch.  Mae’n rhywle y gallwch brynu’r eitem unigryw yna o fwyd ffres i grefftau a hen bethau.  Mae hefyd yn gartref i wasanaethau cyfleus fel trinwyr gwallt a siopau papur newydd.  Cymerwch gip ar ein stondinwyr presennol i weld pa fusnesau y mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn gartref iddynt!

Mae Cymdeithas Masnachwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn trefnu rhaglen reolaidd o farchnadoedd arbenigol gan gynnwys, hen bethau, ffeiriau crefftau, ffeiriau recordiau a’r marchnadoedd rhad yn fisol neu bob tri mis.  Mynnwch air â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757 er mwyn dysgu mwy am gael stondin yn un o’r digwyddiadau yma.

Yn ogystal â’r Neuadd Farchnad Fictorianaidd, rydym hefyd yn trefnu Marchnad Agored wythnosol yn arbenigo mewn bwydydd a chynnyrch cyfleus.

Amserau Agor ar gyfer Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl:

Dydd Llun: 8am – 2pm

Dydd Mawrth - Ddydd Gwener: 8am- 5pm

Dydd Sadwrn: 8am - 4pm

 

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket