Cymorth Busnes

Pan fyddwch yn Fasnachwr ym Marchnadoedd Ponty-y-pŵl dod yn   byddwch yn ymuno â'r nifer cynyddol o fusnesau yn Nhorfaen sy’n elwa o ystod o wasanaethau cefnogi busnes o ansawdd uchel sydd ar gael - pob un wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i dyfu a ffynnu. Felly, os ydych ond yn dechrau mewn busnes neu eisoes wedi sefydlu - neu hyd yn oed yn edrych i ehangu, byddwn ni yno i'ch cefnogi chi ar hyd eich taith i lwyddiant.

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth am: 

A beth am ddweud eich newyddion a’r straeon fel Masnachwr wrthym? Gallwn helpu eu rhannu drwy eu cynnwys ar y dudalen Newyddion ar y wefan Economi a Mentergarwch Torfaen hon!

Peidiwch anghofio – gallwn hefyd eich helpu a’ch cefnogi  os ydych am gychwyn busnes neu am ddatblygu eich busnes presennol drwy ein gwasanaeth  rhad ac am ddim. 

 

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket