Stondinwyr Presennol

Mae ein Marchnad Dan Do yn gwerthu amrywaieth eang o gynnyrch gan gynnwys losin a theisiennau, cig, ffasiynau a gemwaith, planhigion, ffrwythau a llysiau, cyfarpar i'r gegin, esgidiau, teithio, cynnyrch pysgota, taclau a gwasanaethau cyfreithiol.

Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn gartref i grŵp brwdfrydig ac ymroddedig o fasnachwyr sy'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych ynghyd â chynnig amrywiol a newidiol. Nid yw'n syndod, felly, bod cwsmeriaid yn dychwelyd wythnos ar ôl wythnos. Cymerwch olwg ar ein rhestr o fasnachwyr preswyl presennol isod.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Fasnachwr ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, beth am fwrw golwg ar y cyfleoedd sydd ar gael gyda ni.

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket  

fe

nStall holders

StallStall NameDescription
1 Warrens Sandwich Bar & Wholefoods Bar Brechdanau – rholiau, brechdanau, pastai, rholiau selsig, wedi eu paratoi yn ffres, yn boeth neu’n oer. Tatws pob, gydag amryw o lenwadau. Te, coffi a diodydd oer. Bwydydd Cyflawn – Perlysiau, sbeisys, codlysiau, ffrwythau sych, blawd, grawnfwyd, a llawer mwy ar gyfer coginio cartref.
2 Ar gael Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
3 The Market Cafe Bwyd cartref ffres o ansawdd am brisiau cystadleuol.
4 Ar gael Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
5 Ar gael Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
6 Ar gael Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
7 Dontate to Create  Eitemau ail law, yn cefnogi Cymdeithas Alzheimer
8, 9, 10 Ar gael Am fanylion pellach, chsylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
12 Rogers Newsagents Papurau newydd dyddiol ac wythnosol, cylchgronau, gellid archebu cylchgronau arbennig. Sigaréts, losin, byr fwydydd, diodydd oer a lolis a hufen iâ Sidolis. 
13 Ar gael Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
14 Ar gael  Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757
15 Eastern Valley Model Shop Siop modelau plastig ac wedi eu deigastio
16 Unique Arts and Collectables Pethau i'w casglu, hen bethau, gwaith celf a DVDs
17 All Things Magical Rhoddion, dillad a chardiau hudol a chyfriniol.
18 Liz & Bob's Creations Eitemau ail law, yn cefnogi Cymdeithas Alzheimer
19 Snip & Stitch Newidiadau ar gyfer dillad a llenni, sychlanhau a chlustogau.
20 Debbie's Books  Llyfrau ffuglen a ffeithiol ail law 

21

Market Cards

 Mae gan Market Cards amrywiaeth o gardiau o safon ar gyfer pob achlysur

22

Unique Arts and Collectables

Pethau i'w casglu, hen bethau, gwaith celf a DVDs

23

Randall's Butchers

 Cigydd lleol traddodiadol yn cynnig cig ffres o ansawdd uchel iawn 

24

Phil's Pantry

Siop fwydydd sy’n stocio cigoedd wedi eu coginio yn y cartref, cynnyrch cig moch, cawsiau, ffagots a llawer mwy.

25

 Food 4 U 2 Go

Busnes sefydledig sydd wedi bod yn masnachu ym marchnad Mhont-y-pŵl ers 7 mlynedd, maen nhw'n ymfalchïo yn yr ansawdd, ffresni a’r prisiau ym maent yn eu cynnig bob dydd, a’r ffaith y gall deulu o 4 fwyta gyda nhw am lai na £10.00. Rydym yn gwneud bwyta allan yn fforddiadwy i bawb, o ein cwsmeriaid dyddiol, i’r rheiny sy’n tretio eu hunain unwaith yr wythnos.  

26

Penrhiwgyngi Farm Bakery

 Amrywiaeth eang o fara, cacennau, danteithion sawrus, jam, mêl a siytni. Mae popeth yn cael ei baratoi yn y popty cartref ym Manmoel.

 27a

B's Crafts

 Anrhegion a rhoddion, gan arbenigo mewn fframiau bocs, crefftau llinyn, poteli a jariau sy'n goleuo, gwydrau gwin ar gyfer pob achlysur, gemwaith, ategolion a llawer mwy

27b

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

28a

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

28b

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

29

Ar gael Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

30

Bladez Barbers

Barbwyr modern yn cynnig gwasanaeth traddodiadol

31

Market Garden

Gwerthwyr blodau traddodiadol yn cynnig blodau ar gyfer pob achlysur.

32

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

33

Saving Vinyl Music

Rydym yn prynu a gwerthu albymau a senglau finyl, cryno ddisgiau, llyfrau cerddoriaeth ac eitemau eraill sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth, crysau-t a thocynnau cyngherddau

34 

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

35

Market Carpets and Beds

Dewis eang o fatiau o ansawdd ar gyfer pob ystafell.  Gwelyau, matresi a phennau bwrdd ar gael hefyd am brisiau isel

36

Bubblicious Bathtime

Nwyddau baddon a chorff o ansawdd am brisiau cystadleuol iawn. 

37

Plums and Roses

Busnes teuluol yw Plums & Roses sydd â nifer o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant ffrwythau a llysiau.

Mae ffrwythau a llysiau ffres yn cael eu cludo’n ddyddiol ac mae nifer o eitemau ar gael ar gais.  Cludiant ar gael i’r rhan fwyaf o ardaloedd lleol

38

T-Lighted

Rhoddion pren unigryw wedi eu llunio â llaw

39

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

40

Ar gael

Am fanylion pellach, cysylltwch â Rheolwr y Farchnad ar 01495 742757

41

Pontypool Sewing & Knitting

Gwlân, manion gwnïo a chrefft.

42

Market Jewellers & Individuality

Individuality - Dillad babanod ac addasiadau o ansawdd

Market Jewellers - oriadurwr cymwys a gemydd NBHI. Atgyweiriadau, batris, clociau, oriawr ac adfer arbenigol

ws