Stondinwyr Presennol

Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn gartref i grŵp brwdfrydig ac ymroddedig o fasnachwyr sy'n darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych ynghyd â chynnig amrywiol a newidiol. Nid yw'n syndod, felly, bod cwsmeriaid yn dychwelyd wythnos ar ôl wythnos. Cymerwch olwg ar ein rhestr o fasnachwyr preswyl presennol isod.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Fasnachwr ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, beth am fwrw golwg ar y cyfleoedd sydd ar gael gyda ni, gan gynnwys Menter Hwyluso!

twitter logo @PPIndoorMarket       facebookimage PontypoolIndoorMarket  

nStall holders

StallStall NameDescription
1 Warrens Sandwich Bar & Wholefoods

Bar Brechdanau – rholiau, brechdanau, pastai, rholiau selsig, wedi eu paratoi yn ffres, yn boeth neu’n oer. Tatws pob, gydag amryw o lenwadau. Te, coffi a diodydd meddal.

Bwydydd Cyflawn – Perlysiau, sbeisys, codlysiau, ffrwythau sych, blawd, grawnfwyd, a llawer mwy ar gyfer coginio cartref.

2 Ar gael  Ar gael o cyn lleied â £92.80
3 Market Café Bwyd cartref ffres o ansawdd am brisiau cystadleuol.
4 Dress to Impress Dillad ail law o ansawdd da am brisiau rhesymol a fforddiadwy
5 Super Seconds 

Rydym yn gwerthu nwyddau ffatri megis cacennau, bisgedi a bisgedi wedi torri, pob math o siocled a siocled wedi torri, rydym hefyd yn gwerthu melysion a melysion di-siwgr

6 Ar gael Cysylltwch â'r Farchnad i gael rhagor o fanylion
7 Dontate to Create  Eitemau ail law, yn cefnogi Cymdeithas Alzheimer
8, 9, 10 Market Carpet and Beds Detholiad mawr o fatiau o ansawdd ar gyfer pob ystafell, gwelyau, matresi a phennau gwely hefyd ar gael am y prisiau isaf
12 Rogers Newsagents Papurau newydd dyddiol ac wythnosol, cylchgronau, gellid archebu cylchgronau arbennig. Sigaréts, losin, byr fwydydd, diodydd oer a lolis a hufen iâ Sidolis. 
13 Ar gael Ar gael am cyn lleied â £50.16
14 Ar gael   Ar gael am cyn lleied â £47.01
15 50+ Later Life Planning Cyngor a chyfarwyddyd am ddim ar bob agwedd ar gynllunio bywyd hŷn o gynlluniau angladd rhagdaledig, ysgrifennu ewyllys, pŵer atwrnai ac amddiffyn asedau
16 Unique Arts and Collectables Pethau i'w casglu, hen bethau, gwaith celf a DVDs
17 All Things Magical Rhoddion, dillad a chardiau hudol a chyfriniol.
18 Liz & Bob's Creations  Eitemau ail law, yn cefnogi Cymdeithas Alzheimer
19 Snip & Stitch Newidiadau ar gyfer dillad a llenni, sychlanhau a chlustogau.
20 Debbie's Books  Llyfrau ffuglen a ffeithiol ail law (uned 18 gynt)

21

Market Cards

 Mae gan Market Cards amrywiaeth o gardiau o safon ar gyfer pob achlysur

22

Unique Arts and Collectables

Pethau i'w casglu, hen bethau, gwaith celf a DVDs

23

Randall's Butchers

 Cigydd lleol traddodiadol yn cynnig cig ffres o ansawdd uchel iawn 

24

Phil's Pantry

Siop fwydydd sy’n stocio cigoedd wedi eu coginio yn y cartref, cynnyrch bacwn, cawsiau, ffagots a llawer mwy.

25

Food 4 U 2 Go

Busnes sefydledig sydd wedi bod yn masnachu ym marchnad Mhont-y-pŵl ers 7 mlynedd, maent ym ymfalchïo yn yr ansawdd, ffresni a’r prisiau ym maent yn eu cynnig bob dydd, a’r ffaith y gall deulu o 4 fwyta gyda nhw am lai na £10.00. Rydym yn gwneud bwyta allan yn fforddiadwy i bawb o ein cwsmeriaid dyddiol, i’r rheiny sy’n tretio eu hunain unwaith yr wythnos.  

26

Penrhiwgyngi Farm Bakery

 Amrywiaeth eang o fara, cacennau, danteithion sawrus, jam, mêl a siytni. Mae popeth yn cael ei baratoi yn y popty cartref ym Manmoel.

 27a

B's Crafts

 Anrhegion a rhoddion, gan arbenigo mewn fframiau bocs, crefftau llinyn, poteli a jariau sy'n goleuo, gwydrau gwin ar gyfer pob achlysur, gemwaith, ategolion a llawer mwy

27b

Sarene Babboo

Cyflenwyr dillad plant o ansawdd uchel ar gyfer 0-5 oed, mae Sarene Babboo yn cynnig dillad hwyliog ar gyfer bechgyn a merched.

28a

Sweets & Celebrations

 Siop felysion draddodiadol gyda detholiad o'ch ffefrynnau.

28b

Quirkey Finds

 

29

Pips Chocolate B

Siocled Poeth wedi ei baratoi â llaw o gynhwysion naturiol.

30

Bladez Barbers

Barbwyr modern yn cynnig gwasanaeth traddodiadol

31

Market Garden 

Gwerthwyr blodau traddodiadol yn cynnig blodau ar gyfer pob achlysur.

32

Ar gael

Ar gael £49.43

33

Saving Vinyl Music

Rydym yn prynu a gwerthu albymau a senglau finyl, cryno ddisgiau, llyfrau cerddoriaeth ac eitemau eraill sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth, crysau-t a thocynnau cyngherddau

34 

Retrozone

Gemau retro, o ps1 i Xbox 1. Rydym hefyd yn prynu a gwerthu holl eitemau gemau casgladwy.

35

Clem

 

36

Bubblicious Bathtime

Nwyddau baddon a chorff o ansawdd am brisiau cystadleuol iawn. 

37

Market Carpet and Beds

Detholiad mawr o fatiau o ansawdd ar gyfer pob ystafell, gwelyau, matresi a phennau gwely hefyd ar gael am y prisiau isaf. Mae'r cynhyrchion yn garedig i'r croen ac nid ydynt wedi cael eu profi ar anifeiliaid.

38

T-Lighted

Rhoddion pren unigryw wedi eu llunio â llaw

39

Ar gael

 Rhent ar gael o £43.37

40

Laura's Bags

Amrywiaeth eang o fagiau ac ategolion

41

Pontypool Sewing & Knitting

Gwlân, manion gwnïo a chrefft.

42

Market Jewellers & Individuality

Individuality - Dillad babanod ac addasiadau o ansawdd

Market Jewellers - oriadurwr cymwys a gemydd NBHI. Atgyweiriadau, batris, clociau, oriawr ac adfer arbenigol